ကျန်းမာရေးမှူး (Factory/နေပြည်တော်) – Attractive Salary – Local Company

Team 13 (VAC)
Job Overview

Job Location: Naypyitaw Region
Type of Business/Product: Manufacturing Industry – Cement
Gender: Male/ Female (1)

Job Ref No.: 13P859
Salary: Attractive Salary

Job Description

 • စက်ရုံဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် လိုအပ်သော ပြုစု ကုသ စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင် ရမည် ။
 • စက်ရုံ ဝန်ထမ်းများ အတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးခြင်း ၊ လိုအပ်သော ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
 • ကျန်းမာရေးမှူး အဆင့် နှင့် ကိုက်ညီသော လိုအပ်သည့် ဆေးကုသမှု ၊ဆေးဝါးများ စီစဉ် ထုတ်ပေးခြင်း ၊ ရောဂါ စမ်းသပ်
 • စစ်ဆေးခြင်း၊ တိုင်ပင်ခြင်း အကြံဉါဏ်ပေးခြင်း ၊ လမ်းညွှန်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် ။

Job Requirements

 • အနည်းဆုံးပညာအရည်အချင်းမှာ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည် ။
 • ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန မှ ဖွင့်လှစ်သော ကျန်းမာရေးမှူး သင်တန်း အောင်မြင်ပြီးအောင်လက်မှတ် ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည် ။
 • အောင်လက်မှတ် ပူးတွဲတင်ပြနိုင်ရမည် ။ ဦးစားပေးမည် ။
 • သူနာပြု တက္ကသိုလ်မှ B. Sc ( Nursing ) (သို့) B.N.Sc ရရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ။
 • ကျန်းမာရေးမှူး လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၅ ) နှစ် (သို့) သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း နယ်ပယ် အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၅ ) နှစ် ရှိရမည် ။
 • တောင်ဖီလာ ဘိလပ်မြေ စက်ရုံတွင် နေထိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။
 • ကျန်းမာရေး အထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည် ။

Working Hours: 9:00 AM – 5:30 PM
Holidays: Saturday & Sunday, Public Holidays
Benefits: Food & Accommodation will be provided

How to Apply: Please email cv@vacjobsearch.com with your Microsoft Word CV file and job title and job ref no. in the subject line.

Hotline: 01-8395913,09-765395913

Job Detail
 • Offerd SalaryConfidential
 • Career LevelTop-level Management
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManufacturing / Production
 • QualificationBachelor
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.