“Sales Staff / Sales & Marketing Staff / Marketing Staff အလုပ်ရာထူးခေါ်စာများ”

0

Online Live Sales Staff (Wigs Product /English 4 Skills/ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြိုနယ်) – 500,000 – Local Company

Job Ref No.: 15P1078

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/h86f

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Steel Structure/English Or Japanese Speaking Skill/Thilawa) – 400,000 – Japanese Company

Job Ref No.: 17P1693

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/hrHK

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Pharmacy) – 350,000 – Local Company

Job Ref No.: 26P1196

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/FKjz

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Senior Marketing Staff (CCTV/MATV/Fire Alarm/IPTV) – 300,000 – Local Company

Job Ref No.: 17P1687

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/eqp5

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Petrol & Diesel) – 300,000 – Local Company – (2) Posts

Job Ref No.: 27P432

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/UJn1

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Driving Skills / Tyres & Lubricant) – 300,000 – Local Company

Job Ref No.: 29P1015

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/FMMc

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Cosmetic / မန္တလေး) – 250,000 – Local Company

Job Ref No.: 22P1072

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/DXv4

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (အထပ်သား နှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း ဖြန့်ချီရေး/အင်းစိန် စော်ဘွားကြီးကုန်းဝန်း)– 250,000 – Local Company

Job Ref No.: 21P1129

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/AaMW

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Clothing)– 250,000– Local Company

Job Ref No.: 14P568

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/x9Jb

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Live Sales Staff (Gold Shop) – 250,000 – Local Company

Job Ref No.: 31P858

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/NLhg

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (FMCG/နေပြည်တော်) – 250,000 – Local Company

Job Ref No.: 23P902

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/sb3a

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (IT Products) –250,000 – Local Company

Job Ref No.: 19P1372

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/U6o4

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Cosmetics) – 250,000 – Local Company – 2 Posts

Job Ref No.: 24P1112

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/r6Sv

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Cooking Oil) – 250,000 – Local Company

Job Ref No.: 26P1054

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/GMbh

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Consumer Products) – 250,000 – Local Company – (3) Posts

Job Ref No.: 32P581

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/dmNo

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Luxury Car Products) – 250,000 – Local Company

Job Ref No.: 29P988

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/FfBp

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Gold Shop) – 250,000 – Local Company

Job Ref No.: 26P1124

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/xcTX

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (FMCG) – 250,000 – Local Company

Job Ref No.: 23P926

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://vacjobsearch.page.link/ke9T

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Construction Materials/Mandalay) – 200,000++ – Local Company

Job Ref No.: 17P1667

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/Rbrj

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Hotel Supplies) – 200,000++ – Local Company – (2) Posts

Job Ref No.: 13P1404

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/z2Yj

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Consumer Products / Soft Drink) – 200,000 – Local Company

Job Ref No.: 19P1388

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/TRxY

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Paint / မြစ်ကြီးနားမြို) – 200,000 – Local Company

Job Ref No.: 24P1117

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://vacjobsearch.page.link/oLfr

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Furniture) – 200,000 – Local Company – (3) Posts

Job Ref No.: 14P594

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/3Wdo

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Bags) – 200,000 – Local Company

Job Ref No.: 19P1296

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/fsGi

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Bathroom Accessories) – 200,000 – Local Company

Job Ref No.: 11P1245

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/TuzW

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tele Sales Staff (Baby Product) – 200,000 – Local Company

Job Ref No.: 28P988

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/E71j

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Gold Shop) – 200,000 – Local Company

Job Ref No.: 37P440

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/H3Rv

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Fashion) – 200,000 – Local Company – (5) Posts

Job Ref No.: 37P528

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/FEFP

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Showroom Sales Staff (Consumer Electronics) – 180,000++ – Local Company

Job Ref No.: 17P1732

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/yHJa

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Construction Materials) – 180,000 – Local Company

Job Ref No.: 19P1347

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/EYnc

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Showroom Sales Staff (Cosmetic) – 180,000 – Local Company

Job Ref No.: 26P1179

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/kAXJ

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (အရုပ်ဆိုင်) – 180,000 – Local Company

Job Ref No.: 29P1017

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/HPCW

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales And Marketing Staff (Construction Materials /Mandalay) – 180,000– Local Company

Job Ref No.: 35P1129

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/rH7k

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Liquor Shop/နေစရာစီစဉ်ပေးမည်) – 180,000 – Local Company

Job Ref No.: 28P824

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/HnMY

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Silk Shop) – 180,000 – Local Company

Job Ref No.: 23P862

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/Fd2W

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Real Estate) – 180,000 ++ – Local Company – (2)Posts

Job Ref No.: 37P584

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/Wu5T

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Project Sales Staff (Media & Advertising /မန္တလေးမြို) – 170,000 – Local Company – (2) Posts

Job Ref No.: 37P561

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/CuYt

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Fiber Equipment / Phone Accessories / ထားဝယ်မြို) – 150,000 – Local Company – (3) Posts

Job Ref No.: 37P564

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/SsB8

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇒ သင့်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီပါက cv@vacjobsearch.com သို့ Microsoft Word Format ဖြင့် Job Title နှင့် Job Ref Number များရေးပြီး ယခုပဲ VAC မှတဆင့် အခမဲ့ လျှောက်ထားလိုက်ပါ

=============================

⇒ VAC မှတဆင့် အလုပ်အကိုင်ကောင်းများစွာကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက

⇒ VAC Website: www.vacjobsearch.com

⇒ VAC LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vac-jobsearch/

⇒ VAC Telegram: https://t.me/vacjobsearch

⇒ VAC Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQA%2FcwNFOy0Gr0q703XR8Cj5p60cwBQC9hqGb1YZxm7Mwi9ljPNR4x0d918Da5Db

Leave us a comment