“ရန်ကုန်၊ မန္တလေး နှင့်တောင်ကြီးမြို့များရှိ Int’l School များတွင် အမြန်ခန့်ထားမည့် Teaching အလုပ်ရာထူးများ”

0

Lead Teacher (ECCD / International Preschool / English 4 Skills) – 600,000 – Local Company – (4) Posts

Job Ref No.: 37P593

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/uefa

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Preschool Class Teacher (English Speaking Skill / Mandalay) – 500,000 – Local Company – (2) Posts

Job Ref No.: 16P1644

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/h23U

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Science Teacher (Full Time Or Part Time / International School / Primary Level / English 4 Skills) – 500,000 – Local Company – (3) Posts

Job Ref No.: 37P603

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/uymi

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mathematics Teacher (Full Time Or Part Time/ International School /Primary Level/ English 4 Skills) – 500,000 – Local Company – (3) Posts

Job Ref No.: 37P604

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/Yx2f

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

English Teacher (Full Time Or Part Time / International School / Primary Level / English 4 Skills) – 500,000 – Local Company – (3) Po

Job Ref No.: 37P605

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/9P1f

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Art Teacher (International School/ English 4 Skills) – 400,000 – Foreign Company

Job Ref No.: 38P870

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/p7TN

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mathematics Teacher (English 4 Skills) – 400,000 – Local Company

Job Ref No.: 29P831

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/6E6m

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

English Teacher – 350,000+++ – Local Company

Job Ref No.: 29P870

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/HKvc

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Preschool Teacher (International School) – 300,000 – Foreign Company

Job Ref No.: 16P1587

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/E3Mk

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mathematics Teacher (International School/ Primary Level / English 4 Skills /တောင်ကြီးမြို) – 300,000 – Local Company

Job Ref No.: 25P1115

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/tVDa

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Science Teacher (International School/ Primary Level / English 4 Skills/တောင်ကြီးမြို) – 300,000 – Local Company

Job Ref No.: 25P1116

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/Wru7

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Preschool Teacher (International School / English 4 Skills) – 300,000 – Local Company – (10) Posts

Job Ref No.: 37P602

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/Eutq

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Preschool Assistant Teacher (English Speaking Skill / Mandalay) – 250,000 – Local Company

Job Ref No.: 16P1646

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/8JSZ

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇒ သင့်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီပါက cv@vacjobsearch.com သို့ Microsoft Word Format ဖြင့် Job Title နှင့် Job Ref Number များရေးပြီး ယခုပဲ VAC မှတဆင့် အခမဲ့ လျှောက်ထားလိုက်ပါ

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇒ VAC မှတဆင့် အလုပ်အကိုင်ကောင်းများစွာကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက

⇒ VAC Website: www.vacjobsearch.com

⇒ VAC LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vac-jobsearch/

⇒ VAC Telegram: https://t.me/vacjobsearch

⇒ VAC Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQA%2FcwNFOy0Gr0q703XR8Cj5p60cwBQC9hqGb1YZxm7Mwi9ljPNR4x0d918Da5Db

Leave us a comment