ယနေ့ခေတ် လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာသော “အမြန်ခန့်ထားမည့် Digital Marketing” အလုပ်ရာထူးခေါ်စာများ

0

Digital Marketing Manager (FMCG) – 1,000,000 – Local Company

Job Ref No.: 34P968

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/ay86

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Specialist (English 4 Skills/Wigs Product) – 1,000,000 – Local Company

Job Ref No.: 23P929

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/2K9h

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Specialist (လှိင်သာယာ) – 1,000,000 – Local Company

Job Ref No.: 11P1262

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/VJ9Z

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Social Media Executive (Mobile) – 800,000 – Local Company

Job Ref No.: 16P1673

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/77qv

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Specialist (Furniture) – 600,000 – Local Company

Job Ref No.: 29P1024

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/Pd6z

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive (Shwepyitha) – 600,000 – Local Company

Job Ref No.: 17P1730

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/sXh6

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive – 600,000 – Local Company

Job Ref No.: 36P1008

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/zYrX

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive – Negotiable Salary – Local Company

Job Ref No.: 12P775

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/7cHt

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Assistant – 600,000 – Foreign Company

Job Ref No.: 32P522

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/hU4F

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive – 500,000 – Local Company

Job Ref No.: 31P841

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/cqEM

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive – 500,000 – Local Company

Job Ref No.: 38P1074

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/yG2V

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Social Media Marketing Officer (Photoshop Software/ Building Materials) – 500,000 – Foreign Company

Job Ref No.: 13P1208

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/JaEQ

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive (FMCG) – 500,000 – Local Company

Job Ref No.: 23P605

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/X8Ty

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive (Travels & Tours) – 500,000 – Local Company

Job Ref No.: 24P884

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/X2Dw

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive (Microfinance) – 500,000 – Local Company

Job Ref No.: 37P618

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://vacjobsearch.page.link/gufE

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Supervisor (Gold Shop) – 500,000 – Local Company

Job Ref No.: 22P1003

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛  https://link.vacjobsearch.com/p4qE

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive (Microfinance) – 500,000 – Local Company

Job Ref No.: 37P618

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://vacjobsearch.page.link/gufE

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive (Lubricants) – 500,000– Local Company

Job Ref No.: 19P1431

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/EDyP

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive (Bahan) – 400,000 – Local Company

Job Ref No.: 17P1616

ပိုမို သိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/Y1Hj

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Supervisor – 400,000 – Local Company

Job Ref No.: 25P1168

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/SMFx

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Supervisor – 400,000 – Local Company

Job Ref No.: 25P1100

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/3XXP

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Executive (Fashion) – 350,000++ – Local Company

Job Ref No.: 27P444

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/LYzn

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Staff (Medical) – 300,000 – Local Company

Job Ref No.: 37P613

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/19Nq

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

→ Digital Marketing Staff (Training School) –300,000– Local Company

Job Ref No.: 34P872

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/7Mv8

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇒ သင့်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီပါက cv@vacjobsearch.com သို့ Microsoft Word Format ဖြင့် Job Title နှင့် Job Ref Number များရေးပြီး ယခုပဲ VAC မှတဆင့် အခမဲ့ လျှောက်ထားလိုက်ပါ

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇒ VAC မှတဆင့် အလုပ်အကိုင်ကောင်းများစွာကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက

⇒ VAC Website: www.vacjobsearch.com

⇒ VAC LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vac-jobsearch/

⇒ VAC Telegram: https://t.me/vacjobsearch

⇒ VAC Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQA%2FcwNFOy0Gr0q703XR8Cj5p60cwBQC9hqGb1YZxm7Mwi9ljPNR4x0d918Da5Db

Leave us a comment