“ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်း အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ” အလုပ်ရာထူးများ

0

⇶ Sales & Marketing Manager (Medical) – 1,000,000 – Local Company

Job Ref No.: 37P612

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://link.vacjobsearch.com/g2Zi

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Executive (Medical Device and Pharmaceutical Products/ English 4 Skills) – 800,000 – Korean Company

⇶ Job Ref No.: 21P1285

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/3VImLtU

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇶ Sales Service Engineer (Medical Equipment) –700,000 – Local Company

Job Ref No.: 31P972

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://vacjobsearch.com/jobs/sales-service-engineer-medical-equipment-700000-local-company/

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇶ Sales Executive (Medical Equipment) – 600,000 – Local Company

Job Ref No.: 15P943

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/Bzt8

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇶ Medical Sales Supervisor (Pharmaceutical)– 500,000 – Local Company

Job Ref No.: 36P1005

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/LnEx

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇶ Sales & Marketing Supervisor (Medical Equipments) – 500,000 – Local Company – 2 Posts

Job Ref No.: 14P652

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/3LXD3f5

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇶ Medical Sales Representative – 500,000 – Local Company – 3 Posts

Job Ref No.: 18P1033

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://vacjobsearch.com/jobs/medical-sales-representative-500000-local-company-3-posts/

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇶ Sales & Marketing Supervisor (Dental Medical Products) – 400,000 – Local Company

Job Ref No.: 31P963

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ http://bit.ly/3LvXNe9

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Medical Sales Rep – 350,000 – Local Company

Job Ref No.: 29P1073

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://vacjobsearch.com/jobs/medical-sales-rep-350000-local-company/

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇶ Medical Sales Representative – 300,000 – Local Company

Job Ref No.: 21P1320

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://vacjobsearch.com/jobs/medical-sales-representative-300000-local-company/

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales Staff (Medical) – 300,000 – Local Company

Job Ref No.: 25P1198

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://vacjobsearch.com/jobs/sales-staff-medical-300000-local-company/

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Medical Sales Representative (Pharmaceutical) – 300,000 – Local Company

Job Ref No.: 36P1004

ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://link.vacjobsearch.com/VwPH

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sales & Marketing Staff (Medical) – 300,000 – Local Company

Job Ref No.: 25P914

Link နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ပါ ⇛ https://vacjobsearch.com/jobs/sales-marketing-staff-medical-300000-local-company/

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

⇒ သင့်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီပါက cv@vacjobsearch.com သို့ Microsoft Word Format ဖြင့် Job Title နှင့် Job Ref Number များရေးပြီး ယခုပဲ VAC မှတဆင့် အခမဲ့ လျှောက်ထားလိုက်ပါ

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

VAC မှတဆင့် အလုပ်အကိုင်ကောင်းများစွာကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက

⇒ VAC Website: www.vacjobsearch.com

⇒ VAC LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vac-jobsearch/

⇒ VAC Telegram: https://t.me/vacjobsearch

⇒ VAC Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQA%2FcwNFOy0Gr0q703XR8Cj5p60cwBQC9hqGb1YZxm7Mwi9ljPNR4x0d918Da5Db

Leave us a comment