ရုံးပိုင်းဖြင့် အလုပ်ရှာဖွေနေပါသလား?

2 Comments

⇶ Office Staff – လစာ ၃ သိန်း အထက်

⇶ Job Ref No.: 12P1076

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/3HoCRlP

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၃ သိန်း

⇶ Job Ref No.: 17P2160

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/3HcozF6

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၃ သိန်း

⇶ Job Ref No.: 31P1336

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/3vG6IUf

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၃ သိန်း

⇶ Job Ref No.: 21P1186

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/3Go34AB

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၂ သိန်း ခွဲ – ၂ ဦး

⇶ Job Ref No.: 30P92

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/485RO8r

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၂ သိန်း ခွဲ

⇶ Job Ref No.: 19P1793

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/3TLZTKX

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၂ သိန်း ခွဲ

⇶ Job Ref No.:19P1763

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/3S1QAWc

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၂ သိန်း ခွဲ

⇶ Job Ref No.: 18P1388

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/48znjY5

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၂ သိန်း ခွဲ

⇶ Job Ref No.: 24P1461

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/48YZadW

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၂ သိန်း ခွဲ

⇶ Job Ref No.: 33P183

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/47se23j

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၂ သိန်း ခွဲ

⇶ Job Ref No.: 33P158

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/48IZkXa

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၂ သိန်း ခွဲ

⇶ Job Ref No.: 26P1516

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/41zhKqo

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၂ သိန်း ခွဲ

⇶ Job Ref No.: 24P1405

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/3SKOPxl

****************

⇶ Office Staff – လစာ ၂ သိန်း ခွဲ

⇶ Job Ref No.: 24P1409

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/3uB19py

****************

⇶ Office Assistant – လစာ ၂ သိန်း ခွဲ

⇶ Job Ref No.: 33P159

Link နှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ → https://bit.ly/3SmmNax

****************

→ အခမဲ့ အလုပ်ရှာပါ။

🌐 www.vacjobsearch.com

 

→ Email ဖြင့် အလုပ်လျှောက်ပါ။

📧 cv@vacjobsearch.com

 

Viber Phone Number: +95 9 510 2094

 

→ အသေးစိတ် သိရှိလိုသည်များကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် စုံစမ်းပါ။

📞 09 510 2094, 09 730 22727

2 Comments
    • Nway Nway Hlaing
      Jan 20, 2024 16:25 pm Reply

      Sales and marketing

Leave us a comment